Attent Wonen
Image default
Energie en verwarming

Thermostaat, regel het verwarmingssysteem in je huis

Thermostaat en Verwarmingssystemen

Deze systemen bevatten veel componenten. Warmteopwekkers, leidingen, warmtepompen en de beste slimme thermostaat en thermostaatkranen zorgen er samen voor dat je in elke ruimte de gewenste temperatuur hebt en aangenaam warm water tijdens het douchen. Dat is de theorie. In de praktijk ziet het er in veel huizen anders uit: Technisch verouderde, te grote ketels, oude en vaak ongeregelde warmtepompen, verouderde thermostaatkranen en het niet op elkaar afstemmen van de componenten zorgen voor onnodig energieverlies. Naast hoge stookkosten leiden deze factoren vaak tot verlies aan wooncomfort, zoals het feit dat niet alle radiatoren in huis gelijkmatig worden verwarmd.

 

Hoe is het thuis met uw thermostaat? 

Hoeveel jaar zit uw verwarmingssysteem en uw Cv thermostaat in uw huis? Is uw kamerthermostaat slimme genoeg? Misschien is het tijd om uw verwarmingssysteem en kamerthermostaat grondig te laten controleren: een professionele verwarmingscontrole door gespecialiseerde bedrijven zal snel de zwakke punten in uw verwarmingssysteem aan het licht brengen.

Verwarmingscontrole: neutrale standaardprocedure

De volgende vragen geven u een eerste idee of u de verwarming moet laten controleren. Heeft het systeem herkenbare tekortkomingen in comfort? Maakt de kachel vervelende geluiden? Is de thermostaat goed afgesteld?  Worden de verwarmingsoppervlakken slechts langzaam warm? Worden de kamers niet gelijkmatig warm? Heeft u structurele maatregelen genomen om energie te besparen, maar de verwarmingsstand niet laten aanpassen? Worden individuele ruimtes anders gebruikt of is de ruimte-indeling gewijzigd waardoor de warmtevraag is veranderd? Is uw verwarmingssysteem ouder dan 15 jaar?

Als u één of meerdere van deze vragen bevestigend beantwoordt, is het te adviseren dat u contact op te nemen met een gespecialiseerd bedrijf voor sanitair, verwarming en airconditioning zodat een verwarmingscontrole kan worden uitgevoerd. Dit is een gestandaardiseerde, neutrale checklist procedure die in 2010 is ontwikkeld door de Vereniging van de Centrale Verwarmingsindustrie  verwarming check implementeert de EU-eisen voor de keuring van verwarmingsinstallaties op landelijk niveau – praktisch, consumentgericht en modernisering bevorderend. Iedereen die zijn verwarming op deze manier laat controleren, werkt met een eenvoudig maar zeer zinvol evaluatieproces dat het energiebesparende potentieel van een verwarmingssysteem detecteert.

Het is dermate belangrijk dat uw thermostaat goed ingesteld staat en uw verwarmingssysteem regelmatig wordt gecontroleerd zodat de veiligheid, efficiëntie en verwarming optimaal zijn.